Beeldend kunstenaar geboren op 7 juni 1979 te Heerlen studeerde in 2007 "with honors" af aan de afdeling fine arts van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht.

In mijn werk zoek ik naar manieren om de beschouwer zich op een andere manier te laten verhouden tot de realiteit en hierbij stil te blijven staan. De beleving van het werk is hierbij een belangrijk aspect. De ruimte en architectuur waarin het werk zich bevindt, is van invloed op het werk en vice versa. Door de wisselwerking tussen materiaal, concept en de ruimte krijgt het werk zijn betekenis. Met zo min mogelijk middelen probeer ik het werk voelbaar te maken.
Ik wil met mijn werk de huidige (beeld)cultuur aan de orde stellen; een cultuur van vluchtigheid, oppervlakkigheid en snelheid tegenover de behoefte aan verbinding, aandacht, contact en verstilling. Door te spelen met zowel maat, perspectief, licht en herhaling alsook met de positie van het lichaam ten opzichte van het werk, probeer ik de aandacht van de kijker langer vast te houden. Dit met als doel de beschouwer meer deelgenoot te maken van het werk.

De manier voor mij om de kijker stil te laten staan bij het werk is door het bij elkaar brengen van tegenstellingen. Door deze met elkaar te verbinden, streef ik ernaar om verwachtingspatronen open te breken.

Mijn werken ontstaan meestal vanuit een alledaagse ervaring of  herinnering. De samenhang tussen de aspecten die mij bezig houden, vormt de kern van mijn manier van werken. Door mijn intuïtieve manier van werken probeer ik alledaagse materialen en concepten te transformeren tot een werk dat uitnodigt tot bezinning.